Visi:

  1. Mewujudkan kesanggupan pelajar terhadap sesi pembelajaran dan bimbingan.
  2. Membangkitkan keseronokan pelajar terhadap sesi pembelajaran dan bimbingan.
  3. Membantu pelajar dengan menggunakan ilmu dan teknik yang terbukti berkesan.

Misi:

Membantu dan menggilap potensi yang ada dalam diri pelajar bagi mencapai objektif yang ditetapkan dengan penuh keyakinan.

 

POTENSI SETIAP INSAN SEMEMANGNYA WUJUD DALAM DIRI MASING-MASING. KACA MATA YANG BETUL MAMPU MELIHAT POTENSI TERSEBUT.